Salgs- og servicebetingelser B2B

Hardware:
SoftHouse yder 12 mdr. indleveringgaranti og 12 mdr. reklamerationset fra fakturadato på hardware, med mindre andet er nævnt. Brugt eller demo køb ydes der 6 mdr. indleveringgaranti og 6 mdr. reklamerationret fra fakturadato på hardware, med mindre andet er nævnt.

Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Såfremt en sådan fejl konstateres efter garantiperiodens udløb, kan SoftHouse ikke drages til ansvar herfor. Garantien bortfalder såfremt en vare har været udsat for fejlagtig eller uautoriseret brug eller reparation.

Ved reklamation skal org. faktura altid fremvises. Hvis ikke der forfindes en org. faktura, bortfalder alt garanti og reklamerationret.

Software udviklet af SoftHouse:
SoftHouse yder evighedgaranti på eget udviklet software, hvis det skyldes mangler eller fejl i henhold til kravspecifikationen. Al form for opdatering af disse, vil ske hurtigst mulig og uden beregning. Løbende opdateringer vil blive takseret efter gældende prisliste eller servicekontrakt.

Licens forhold:
Ved køb af skræddersyede systemer hos SoftHouse er licensen inkluderede. Ophavsrettigheden på systemer udviklet af SoftHouse, vil altid følge SoftHouse, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Websites udviklet af SoftHouse:
Websites eller anden form for webbaserede produkter, leveres eller uploades til kundens server, når betaling er faldet, med mindre andet er skriftligt aftalt.

SoftHouse kan ikke drages til ansvar for evt. tab af data, hackerangreb på kundens webserver, der resulterer i datatab eller anden form for tab. SoftHouse står inde for det leverede produkts funktionalitet, svarende til det skriftligt aftalte, og kan således ikke rette fejl, der ikke er en del af SoftHouse´s produkt, herunder f.eks. ændring af web-serverens opsætning, flytning til anden web-server etc.

Rettigheder og ophavsret:
Af ethvert web-baseret produkt, der er udviklet af SoftHouse, må der anvendes én kopi af produktet, med mindre andet er skriftligt aftalt. SoftHouse har den fulde ophavsret til al kildekode, og derfor er kunden ikke berettiget til at videresælge eller på nogen måde anvende kildekoden i anden software, systemer eller videresalg. Kunden må ikke sælge eller videregive kopier af det udviklede produkt. Ønskes dette skal der anskaffes endnu en kopi hos SoftHouse, der sælges for normalprisen af det givne produkt. Billeder, design og andet materiale på hjemmesiden, som er leveret af kunden, tilhører kunden. Alt anden materiale tilhører SoftHouse.

Service:
SoftHouse kan tilbyde alle kunder en servicekontrakt på det købte udstyr samt udviklet software/system. Deslige yder SoftHouse også telefonisk- og fjernsupport.

Betaling:
Alle køb sker mod kontant betaling hvis ikke andet er aftalt. Det leverede udstyr/system forbliver SoftHouse´s ejendom, indtil hele betalingen har fundet sted. Ved forsinket betaling, debiteres kunden for en 2% rente pr. påbegyndt måned + administrationsgebyr.

Garanti:
Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret/ombyttet. Køber betaler selv for omkostninger forbundet med fremsendelse af varer til garantireparation. I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under garantien, returnerer SoftHouse varen uden forsendelsesomkostninger for køber. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, debiteres et servicegebyr efter gældende timesats + eventuelle forsendelsesomkostninger.